Privacyverklaring

Carteam Uithoorn gevestigd aan de Wiegerbruinlaan 73, 1422 CB te Uithoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Carteam Uithoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Carteam Uithoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De gegevens kunnen ook gebruikt worden om onze dienstverlening te optimaliseren en de relatie met u te versterken
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Carteam Uithoorn volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Carteam Uithoorn neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Carteam Uithoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Type gegeven en Bewaartermijn

 • Contactformulier: max 4 jaar
 • Sollicitatieformulier: max 2 jaar
 • IP adres: 26 maanden
 • Nieuwsbriefinschrijving: tot het moment van uitschrijving van de nieuwsbrief
 • Overige formulieren: max 4 jaar
 • Klantgegevens: max. 7 jaar (met inbegrip van de gegevens verzonden via b